Pavojai savivaldybėje

Galimi pavojai jūsų gyvenamojoje savivaldybėje nustatomi remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, pagal nustatytą metodiką atliekant (atlikus) galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. Pavojus – tai galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų keliama grėsmė gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.

Norėdami pamatyti, kokios grėsmės gresia tavo savivaldybėje, spustelėkite žemiau esančiame žemėlapyje norimą savivaldybę.

Spausdinimo versija