Kaip ir kur saugotis įvykus nelaimei

Kolektyvinės apsaugos statiniai

Kolektyvinės apsaugos statiniai yra skirti laikinam gyventojų prieglobsčiui. Šie pastatai pažymėti specialiuoju ženklu – lygiakraštis mėlynas trikampis oranžinio fono kvadrate, apibrėžtame mėlynos spalvos rėmeliu. Įprastomis gyvenimo sąlygomis minimi statiniai naudojami įvairiems visuomenės poreikiams, o ekstremaliųjų situacijų metu juos galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Dažniausiai tokie statiniai yra mokyklos, gimnazijos, kultūros, sporto centrai. Kiekviena savivaldybė rūpinasi savivaldybėje gyvenančių ir esančių žmonių apsauga ir iš anksto numato kolektyvinei apsaugai skirtus statinius.
 
Žemėlapyje žiūrėkite, kur mūsų šalyje išsidėstę kolektyvinės apsaugos statiniai.

Sirenos

Kilus grėsmei ar susidarius ekstremaliajai situacijai, gyventojai yra perspėjami sirenomis ir trumpaisiais pranešimais į tuos mobiliuosius telefonus, kuriuose nustatyta korinio transliavimo funkcija. Perspėjimo sirenomis sistema yra perduodami šie civilinės saugos signalai: įspėjamasis garsinis signalas ,,Dėmesio visiems“ , įspėjamieji balsu skelbiami signalai: ,,Cheminis pavojus“, ,,Radiacinis pavojus“, ,,Katastrofinis užtvindymas“, ,,Potvynio pavojus“, ,,Uragano pavojus“, ,,Oro pavojus“, ,,Perspėjimo sistemos patikrinimas“. Išgirdę kaukiančias sirenas, gyventojai turėtų įsijungti Lietuvos radiją ar televiziją ir išklausyti visą informaciją apie gresiančius pavojus ir patarimus, ką daryti, kad galėtų apsaugoti save, kitus ir turtą. Žemėlapyje nurodytos sirenų girdimumo zonos. Jose bus girdimi įspėjamieji garsiniai ir balsiniai civilinės saugos signalai, kai bus įjungtos perspėjimo sirenos.

Pavojingieji objektai

Svarbi informacija gyventojams: kaip elgtis branduolinės avarijos atveju

Branduolinės avarijos atveju, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, gyventojams gali būti rekomenduojama slėptis uždarose patalpose, evakuotis, šalinti radioaktyvųjį užterštumą, vartoti stabiliojo jodo preparatus. Dėl užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis gali būti ribojamas vietinių maisto produktų (vaisių, daržovių, pieno produktų, mėsos ir kt.) bei geriamojo vandens vartojimas. Pasidomėkite, kokioje teritorijoje kokius konkrečius apsaugomuosius veiksmus numatoma taikyti branduolinės avarijos atveju - paieškos lauke įveskite vietovės adresą arba raskite vietą žemėlapyje.

Avarinės parengties zonos – Ignalinos AE

Legenda

Avarinės parengties zonos – Baltarusijos AE

Legenda

Spausdinimo versija