Sustiprinti saugumo reikalavimai kultūriniuose rezervatuose, parkuose ir kitose viešose erdvėse

Vyriausybės sprendimu pratęsus karantino laikotarpį iki balandžio 13 dienos, sustiprinti kai kurie saugumo reikalavimai, patikslinta parkų ir atvirų erdvių lankymo tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad šių nuostatų būtina laikytis ir lankantis Kultūros ministerijos valdymo srityje esančiuose Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate, Valstybiniame Kernavės kultūriniame rezervate, Trakų istoriniame nacionaliniame parke.

 

Parkuose, rezervatuose ir kitose atvirose viešosiose vietose prašoma lankytis ir būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis (išskyrus tos pačios šeimos narius), laikytis saugaus kontakto (didesnio nei 2 metrų atstumo ir trumpesnio nei 15 minučių kontakto), higienos reikalavimų. 

Gyventojams viešose vietose rekomenduojama būti su apsauginėmis veido kaukėmis, respiratoriais arba kitomis nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis.

Dauguma valstybinių rezervatų ar parkų darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, tačiau kai kurie iš jų savo darbo funkcijas turi atlikti rezervatų (parkų) teritorijose, todėl prašome lankytojų būti sąmoningais ir rūpintis ne tik savo, bet ir aplinkinių saugumu.